travel

Seyahat acentelerine yönelik tasarlanmış bir otomasyon programıdır. Otel, tur ve transfer hizmetlerinin satış, operasyon ve muhasebe işlemlerini takip eder.

 

Operasyon Yönetimi

Otel, tur ve transfer hizmetlerinin satışa hazır hale gelmesi için gerekli, tanımlama, düzenleme, sıralama işlemlerinin yapılması ve satıştan sonra hizmetlerin doğru bir şekilde gerçekleşmesi sağlanır

Satış Sistemi

Satışa hazır gelen tüm hizmetlerin tek tek veya paket halinde satışını sağlar. Alt acente satışını destekler. Online satış sistemlerinden gelen müşteri ve alt acente satışları bu ekrana düşer.

Muhasebe Sistemi

Ödeme, tahsilat takibi, kasa, banka, pos cihazı yönetimi gibi finansal işlemleri takip eder. Fatura kesebilir ve diğer firmalardan gelmesi gereken faturaları takip eder.